Disclaimer

Teksten

Ondanks de constante zorg een aandacht die wij aan de website van Dierenparadijs Zoetermeer besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd, onvolledig, onjuist of verouderd is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangepast en aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierenparadijs Zoetermeer niet worden verveelvoudigd.

De teksten en adviezen op deze site zijn puur informatief. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
Dierenparadijs Zoetermeer is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen op de website van Dierenparadijs Zoetermeer zijn zorgvuldig samengesteld. Mocht u toch de indruk hebben dat afbeeldingen onrechtmatig gebruikt zijn, neem dan contact met ons op en wij zullen in geval van onrechtmatig gebruik direct tot verwijdering overgaan.

Aanbiedingen

Aan de aanbiedingen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij behouden ons het recht aanbiedingen voortijdig in te trekken. Voor alle aanbiedingen geldt: OP = OP, tenzij anders wordt vermeldt.

als je vragen hebt

Telefoon

079 316 6666

Openingstijden

Maandag
12:00 -18:00 uur
Dinsdag
9:00 - 18:00 uur
Woensdag
9:00 - 18:00 uur
Donderdag
9:00 - 18:00 uur
Vrijdag
9:00 - 18:00 uur
Zaterdag
9:00 - 17:00 uur
Zondag
Gesloten

Voor openingstijden op feestdagen kijk op onze facebookpagina